Zielona Pracownia w SP17

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 17 w Świętochłowicach poprosiła mnie o nagranie relacji z otwarcia „Zielonej Pracowni”.

Prośba ta była dużym zaskoczeniem, ponieważ dotarła do mnie na kilka godzin przed samą „ceremoniom” .

Tak więc zgarnąłem sprzęt i całkowicie na spontana nagrałem o co prosili: